Stan Sanitarny powiatu

Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu niżańskiego za rok 2018.

Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu niżańskiego za rok 2017.
Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu niżańskiego za rok 2016.
Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu niżańskiego za rok 2015.