Druki do pobrania

•znak zakazu palenia do pobrania

 

 • Kwestionariusze Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

Informacja z realizacji programu „ARS,czyli jak dbać o miłość” w roku szk. 2019/20 dla szkolnych koordynatorów DOC
Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej do programu „ARS,czyli jak dbać o miłość” w roku szk. 2019/20 DOC
Informacja z realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” w roku szk. 2019/20 dla przedszkolnych/szkolnych koordynatorów DOC
Informacja z realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szk. 2019/20 dla szkolnych koordynatorów DOC
Informacja z realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” w roku szk. 2019/20 dla szkolnych koordynatorów DOC
Informacja z realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”w roku szkolnym 2019/2020. DOC
Ocena programu edukacyjnego „Wybierz życie-pierwszy krok”w roku szkolnym 2019/2020 dla szkolnych koordynatorów DOC
Ankieta programu „Wybierz życie-pierwszy krok”w roku szkolnym 2019/2020 DOC
Ocena programu edukacyjnego „Zawsze razem”w roku szkolnym 2019/2020 dla szkolnych koordynatorów DOC
Informacja z realizacji programu Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 DOC
Ankieta do programu edukacyjnego „Znamię, Znam je?” DOC
Kwestionariusz do programu edukacyjnego „Znamię, Znam je?” DOC
Ocena programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły” DOC
Kwestionariusz do programu edukacyjnego „Podstępne WZW” DOC
Ankieta ewaluacyjna „Podstępne WZW” DOC
Badanie wiedzy przed lekcją „Podstępne WZW” JPG
Badanie wiedzy po lekcji „Podstępne WZW” JPG
Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej „Bieg po zdrowie”

 

Informacja z realizacji programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne” DOC

DOC

 

   • Formularze dla placówek służby zdrowia:
ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania* zakażenia lub choroby zakaźnej DOC
ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania* gruźlicy DOC
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania* na chorobę przenoszoną drogą płciową DOC
ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/ zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS DOC
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu* z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej DOC
ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych PDF
ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy PDF
ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) PDF
Druk MZ-55 DOC
Formularz zapotrzebowania na szczepionki PDF
Formularz formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niz bcg PDF
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu bcg PDF
Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie DOC
Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek DOC
Stan magazynowy szczepionek DOC
 Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020  PDF

 

   • Formularze dotyczące pracodawców i postępowania w/s chorób zawodowych
Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych DOC
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej DOC
Rejestr czynników szkodliwych DOC
Informacja o czynnikach rakotwórczych PDF
Skierowanie na badania DOC

 

   • Wnioski Działu Żywienia i Żywności
Wniosek o wpis do rejestru DOC
Wniosek o zatwierdzenie zakładu DOC
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze DOC
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru DOC
Zaświadczenie o wpisie do rejestru DOC

 

   • Druki działu higieny komunalnej
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich. DOC
Oświadczenie do wniosku o wydanie zgody na ekshumację zwłok (szczątków) DOC
Wniosek o wydanie zgody na wywóz zwłok ludzkich z terytorium RP DOC
   • Druki Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
WNIOSEK ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA DOC