BIP

Inspektor Ochrony Danych:
(015) 841-20-10 wew. 27
e-mail: iod.pssenisko@onet.pl

Koordynator do spraw dostępności:
Zofia Ślusarczyk
(015) 841-20-10 wew. 25

—————————————————————————————————————————–

Sprawozdania finansowe za rok 2019r.

1.  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2019r.

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019r.

—————————————————————————————————————————–

Sprawozdania finansowe za rok 2018r.

1.  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018r.

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018r.