BIP

Inspektor Ochrony Danych:
(015) 841-20-10 wew. 27
e-mail: iod.pssenisko@onet.pl

Koordynator do spraw dostępności:
Zofia Ślusarczyk
(015) 841-20-10 wew. 25

—————————————————————————————————————————–

Raport o stanie zapewnienia dostępności w PSSE Nisko

Zawiadomienie o ponownym wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw dotyczących udzielenia informacji w trybach określonych w obowiązujących przepisach 

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw dotyczących udzielenia informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach.

Sprawozdania finansowe za rok 2020r.

1.  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020r.

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Sprawozdania finansowe za rok 2019r.

1.  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2019r.

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019r.

—————————————————————————————————————————–

Sprawozdania finansowe za rok 2018r.

1.  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018r.

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018r.