Kontakt

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku
ul. Rudnicka 13
37-400 Nisko
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki i piątki w godz. od 10:00 – 11:00.


psse.nisko@pis.gov.pl

pssenisko@onet.pl

(015) 841-20-10

(015) 841-20-11


Fax

(015) 841-20-10

Telefon Alarmowy
0-606-479-267

Inspektor Ochrony Danych:
(015) 841-20-10 wew. 27
e-mail: iod.pssenisko@onet.pl