Kontakt

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku
ul. Rudnicka 13
37-400 Nisko
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki i piątki w godz. od 10:00 – 11:00.


psse.nisko@pis.gov.pl

pssenisko@onet.pl

Skrytka ePUAP:
/pssenisko/skrytka

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod.pssenisko@onet.pl

Koordynator do spraw dostępności:
Zofia Ślusarczyk