Kierownictwo

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku jest:
lek. med. Maria Budkowska

 

Polityka Bezstronności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku