Struktura Organizacyjna

Obszar Działania

Powiat obejmuje 7 gmin:
3 miejsko-wiejskie:

  • gmina i miasto Nisko,
  • gmina i miasto Rudnik nad Sanem,
  • gmina i miasto Ulanów.

4 wiejskie gminy:

  • Harasiuki,
  • Jarocin,
  • Jeżowe,
  • Krzeszów