Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje następujące zadania:

 

  • Koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej w placówkach nauczania i wychowania
  • Prowadzenie szkoleń dla realizatorów programów oświatowo-zdrowotnych
  • Prowadzenie poradnictwa i instruktarzu metodycznego oraz udzielanie pomocy w realizacji programów zdrowotnych
  • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością realizowanych programów i zadań w zakresie oświaty zdrowotnej;
  • Zaopatrywanie placówek służby zdrowia, oświaty, instytucji