Higiena Komunalna

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 • prowadzenie nadzoru nad jakością wody:
  1. przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. na pływalniach, kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • prowadzenie bazy danych wspomagającej system informatyczny monitoringu jakości wody;
 • prowadzenie nadzoru nad jakością powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • prowadzenie nadzoru nad wymaganiami sanitarno – higienicznymi w obiektach użyteczności publicznej,  takich jak:
  1. domy pomocy społecznej,
  2. podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie pralnictwa, zaopatrzenia
   w wodę, gospodarowania odpadami,
  3. zakłady fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, kosmetyczne,
  4. gabinety odnowy biologicznej,
  5. gabinety tatuażu,
  6. pływalnie,
  7. kąpieliska, miejsca wykorzystywane do kąpieli,
  8. obiekty wczasowo-turystyczne, domy wycieczkowe, kempingi,
  9. obiekty świadczące usługi noclegowe : hotele, motele, pensjonaty,
  10. ustępy publiczne,
  11. dworce i przystanki komunikacji autobusowej i kolejowej,
  12. tereny wypoczynku i rekreacji,
  13. cmentarze i domy przedpogrzebowe;
 • prowadzenie nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;
 • szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z warunkami higieny środowiska człowieka (woda do spożycia, woda na pływalniach i w kąpieliskach, powietrze w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleba);
 • wydawanie ocen higienicznych dot. materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.