Informacje i materiały dot. nowych narkotyków-Dopalaczy

PSSE w Nisku poleca stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii http://www.dopalaczeinfo.pl i http://www.narkomania.gov.pl/portal oraz poniżej inne przydatne materiały.

Do pobrania:

Spot-Dopalacze wypalacze

Ulotka „Biorą nie jesteś sobą”

Ulotka „Uwaga rodzice”

Ulotka dla rodziców”Nasze dzieci i zagrożenia”

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych”

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

This entry was posted in Dopalacze. Bookmark the permalink.
""