XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych, pt.: „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Nisko, dnia 24.09.2020r.

 XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych, pt.: „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej organizuje XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych, pt.: „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowany do wszystkich uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego województwa.

Szczegółowe informacje nt. konkursu:

  1. Regulamin
  2. Karta zgłoszenia
  3. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku uczestnika pełnoletniego
  4. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego
  5. Karta oceny spektakli
    Karta oceny spektakli
This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""