„Nowe narkotyki – poradnik dla nauczycieli”

Nisko, dnia 24.09.2020r.

 „Nowe narkotyki – poradnik dla nauczycieli”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny opracował poradnik pt. „Nowe narkotyki – poradnik dla nauczycieli”. Publikacja powstała w ramach „Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności”.

Zakres tematyczny informacji zawartych w Poradniku stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Zawiera on także praktyczne wskazówki do podejmowania działań prewencyjnych na poziomie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i w profilaktyce domowej. Zakres tematyczny poradnika zainteresowanym nauczycielom i rodzicom umożliwi rozszerzanie wiedzy umożliwiającej właściwe rozpoznanie zagrożeń związanych z nowymi narkotykami oraz nabycie praktycznych umiejętności do zastosowania w obliczu pojawiających się sytuacji problemowych.

Poradnik można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/2020/08/poradnik-dla-nauczycieli-pt-nowe-narkotyki/

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""