Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że obecnie w Polsce nie ma ryzyka zakażenia się chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na terytorium naszego kraju.
Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary
w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi i zwierząt.

Dlatego też zaleca się następujące metody ochrony przed komarami:

1. unikanie przebywania na zewnątrz pomieszczeń w porach największej aktywności komarów (poranek i wieczór),
2. stosowanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami,
3. stosowanie mechanicznych barier w oknach i drzwiach (siatki na owady lub moskitiery), które będą uniemożliwiać przedostawanie się owadów do domów przez otwarte okna
i drzwi,
4. stosowanie dostępnych w sklepach preparatów odstraszających komary w rożnych postaciach np. repelenty, elektrofumigatory, spirale, pałeczki, lampy owadobójcze.

W przypadku zastosowania oprysków na dużych obszarach, na których bytują ludzie
i zwierzęta należy kierować się następującymi zasadami:
1. zabiegu opryskania dokonuje profesjonalna firma zajmująca się na co dzień
tą działalnością,
2. osoby wykonujące zabieg posiadają zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków ochrony indywidualnej i używają sprzętu z certyfikatami,
3. środki używane do oprysków posiadają pozwolenie na obrót – a zatem są przebadane, bezpieczne i skuteczne,
4. środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie
i w karcie charakterystyki produktu biobójczego (wszelkie instrukcje stosowania, toksyczność dla człowieka, środki ostrożności, czas skutecznego działania i datę ważności),
5. ze względu na możliwość spowodowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, zapewnić osobom bytującym w okolicy planowanych oprysków:
– informacji o dacie oprysków,
– skutecznej informacji o możliwych negatywnych skutkach przebywania w miejscu oprysków,
– czasie zakazu takiego przebywania.
Podczas wyznaczania obszarów do wykonywania oprysków oraz w czasie ich przeprowadzania należy brać pod uwagę bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

Dodatkowe informacje znajdują się w stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.06.2019 znajdującym się na stronie GIS pod adresem:
https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/

This entry was posted in Higiena Komunalna. Bookmark the permalink.
""