SARS-CoV-2 a duże zakłady pracy

W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz z pojawiającymi się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w dużych zakładach pracy, PPIS w Nisku prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zakłady pracy, w których ze względu na dużą liczbę zatrudnionych pracowników może dojść do licznych zachorowań na COVID- 19.

Należy pamiętać, że pracodawcy są zobowiązani do wypracowania modeli postępowania oraz do doboru środków zapobiegawczych minimalizujących możliwość zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, adekwatnych do oszacowanego ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy. Przy wyborze właściwych środków zapobiegawczych powinni uwzględnić m.in. wytyczne przeciwepidemiczne opracowane dla poszczególnych branż dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod adresem https ://www.gov.pl/web/rozwoj I &size= 10 oraz wykorzystać wszelkie dostępne informacje mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz nierozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Skuteczne wdrożenie rekomendowanych wytycznych przez przedsiębiorców przyczyni się w znaczący sposób do poprawy sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu niżańskiego w zakresie zachorowań na COVID- 19.

This entry was posted in Higiena Pracy. Bookmark the permalink.
""