Komunikat nr 1/2020 z dnia 10.07.2020r. w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu sieciowego w Nowosielcu

komunikat

This entry was posted in Higiena Komunalna. Bookmark the permalink.
""