Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje do wiadomości wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego związane z funkcjonowaniem gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w zakresie prowadzenia działalności w systemie samoobsługowym w lokalach gastronomicznych.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

This entry was posted in Higiena Żywności i Żywienia. Bookmark the permalink.
""