Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Aneks do instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19

This entry was posted in Higiena Dzieci i Młodzieży. Bookmark the permalink.
""