Wznowienie wojewódzkich konkursów plastycznych

Nisko, dnia 18.05.2020r.

Wznowienie wojewódzkich konkursów plastycznych

PPIS w Nisku informuje o wznowieniu wojewódzkich konkursów plastycznych plastycznych – „Zawsze razem”, „Trzymaj formę-to się opłaca” oraz na plakat z hasłem antytytoniowym.

Poniżej szczegóły konkursów:

Konkurs plastyczny Trzymaj Formę-to się opłaca ,

Konkurs plastyczny Zawsze Razem ,

Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym .

Prace plastyczne należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do dnia 12.06.2020 r. na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów.

Komisyjna ocena otrzymanych prac nastąpi w dniach 15 – 17.06.2020 r. w WSSE
w Rzeszowie.

Nie będzie uroczystego wręczenia nagród.

Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły, do której uczęszcza laureat, a nazwiska osób, których prace zostaną wyróżnione i nagrodzone, zamieszczone zostaną na liście zwycięzców konkursu w dniu 17.06.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją zgody opiekunów mogą zostać przekazane w postaci skanu lub zdjęcia.

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""