Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ustanowienia Nagrody oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy – www.pip.gov.pl w zakładce Konkursy PIP.

This entry was posted in Higiena Pracy. Bookmark the permalink.
""