Eliminacje powiatowe XI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Nisko, 2020-01-28

Eliminacje powiatowe XI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
pt. „P
orozmawiajmy o uzależnieniach”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku jak w roku ubiegłym zaprasza do wzięcia udziału
w XI Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Przegląd ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi
oraz pokazać, w jaki sposób postrzegają problem uzależnień.

W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie VII-VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs na realizację małej formy teatralnej składa się z dwóch etapów
(powiatowego i wojewódzkiego).

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego zgłoszenia do udziału w przeglądzie na formularzu stanowiącym załącznik Regulaminu na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko
(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31 marzec 2020r.).

Eliminacje powiatowe odbędą się na przełomie kwiecień/maj br.

Laureaci I miejsca w eliminacjach powiatowych zostaną zakwalifikowani do XI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, który odbędzie się w terminie 22 maja br.
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.
Oficjalne podsumowanie Przeglądu odbędzie się 8 lub 15 czerwca 2020r. w Teatrze Maska w Rzeszowie.

Na szczeblu powiatowym koordynatorami organizacji Przeglądu są specjaliści
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (kontakt: 8412 010 wew.27)

 

Załączniki:

Regulamin XI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Formularz zgłoszeniowy – „Karta zgłoszenia w XI Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych”

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku

Zgoda na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""