Powiatowy konkurs wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”

Nisko, 2019-12-19

Odbyła się III edycja powiatowego konkursu wiedzy
pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”

W dniu 18 grudnia 2019r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się
III edycja powiatowego konkursu wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?” dla młodzieży VII i VIII klas szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Do konkursu zgłosiło się 15 uczniów natomiast w dniu konkursu udział wzięło 13 uczniów
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Hucisku, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jarocinie oraz Internatu RCEZ w Nisku.

Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących problematyki HIV/AIDS. Następnie komisja złożona z przedstawicieli PPIS w Nisku oceniły prace i wyłoniły laureatów konkursu.

Odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom.
Laureaci w dwóch kategoriach otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrody zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nisku, Starostę Niżańskiego i Wójta Gminy Harasiuki.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""