„Oszczędź dziecku ospy”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku bierze udział w kampanii edukacyjnej
pt.: „Oszczędź dziecku ospy”, której głównym inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Higieniczne.
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń tą chorobą i możliwości ochrony przed ospą.
Więcej informacji na stronie internetowej www.ospawietrzna.pl

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""