„Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”

                                                                                                                   Nisko, 2019-12.05

Spotkanie profilaktyczne w ramach projektu
„Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”

W dniu 04.12.2019r. przedstawiciele PPIS w Nisku zorganizowali spotkanie profilaktyczne
w ramach, którego wygłoszono wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  „Dopalacze kradną życie”, przekazano najważniejsze informacje dot. problemu dopalaczy i  substancji psychoaktywnych  (omówiono rodzaje, negatywne skutki zażywania dopalaczy, gdzie szukać pomocy dot. możliwości leczenia uzależnienia, wsparcia). Informacje przekazała i wyjaśnień udzieliła lek. med. Maria Budkowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku. Podsumowaniem prelekcji była emisja filmu „Stop dopalaczom”.

Ponadto pracownicy pionu OZiPZ przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I- szych
i II – ich technikum. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem narkogogli. Uczniowie mieli wykonać określone zadania ( przejście slalomem, zbieranie przedmiotów, przejście po ławce, wybieranie numeru telefonu komórkowego, czytanie tekstu). Na koniec warsztatów uczniowie mogli także wykonać powyższe zadania z wykorzystaniem alkogogli. Zajęcia te uświadomiły młodzieży jakie zagrożenia wynikają z zażywania dopalaczy, substancji psychoaktywnych i alkoholu.

This entry was posted in Higiena Dzieci i Młodzieży. Bookmark the permalink.
""