Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia- 21 listopad 2019r.

W trzeci czwartek listopada każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Dzień ten ma na celu zachęcenie jak największej liczby palaczy do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których przebywają ludzie.

Nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446, 2227, z 2019 r. poz. 638) mówi m.in. o zakazie używania e-papierosów
Zgodnie z art. 5, ust. 1a:
„Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne
i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):
• W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
• Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
• 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
• Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością, jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
poniedziałek -piątek w godz. 11.00-19.00, numer: 801 108 108 lub 22 211 80 15.
Więcej informacji na temat rzucenia palenia można zasięgnąć również na stronie www.jakrzucicpalenie.pl.

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów:
Materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli (pdf)

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""