III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”

Nisko, dnia 7.11.2019r.

III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia br. oraz kontynuacją realizacji programu edukacyjnego „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej.”, organizuje III edycję powiatowego konkursu wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”.
Konkurs skierowany jest do młodzieży VII-VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu niżańskiego, która uczestniczy w programie profilaktyki HIV/AIDS.
Celem konkursu jest poszerzenie wśród młodzieży szkolnej wiedzy w zakresie problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw oraz propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.
Konkurs będzie przebiega w dwóch etapach-szkolnym i powiatowym.
Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie należy przekazać do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, ul.Rudnicka 13, 37-400 Nisko w terminie do dnia 6 grudnia 2019r.
Konkurs odbędzie się 18 grudnia br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku o godz. 10.00.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia-zał.1
Zgoda Niepełnoletniego uczestnika konkursu-zał.2
Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu-zał.3

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""