Konferencja powiatowa pt. „ Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych – zachowania problemowe młodzieży” – podsumowanie

Nisko, 28.10.2019r.

 Konferencja powiatowa pt. „ Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych – zachowania problemowe młodzieży” – podsumowanie

 

W dniu 25 października 2019r. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w Nisku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku  przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, Komendą Powiatową Policji w Nisku oraz Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną w Nisku zorganizował konferencję pod patronatem Starosty Niżańskiego pt. „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych – zachowania problemowe młodzieży”.

W Konferencji wzięli udział: dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki środowiska szkolnego, przedstawiciele Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy instytucji samorządowych i innych jednostek, pracownicy PSSE w Nisku,  przedstawiciele mediów lokalnych i mass mediów.

Celem Konferencji było ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży.

 

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""