Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy dotyczącej popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt.
Dobry przepis na bezpieczeństwo„, skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego.

Wszystkie informację dostępne są na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Pracy http://bhpnatak.pl/

This entry was posted in Higiena Pracy. Bookmark the permalink.
""