Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”

Nisko, 2019-09-06

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje o Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS” dla uczniów
klas 6-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty.
Problem środków psychoaktywnych i HIV/AIDS dotyczy każdego z nas. Prawie 60% osób żyjących z HIV to ludzie poniżej 30 roku życia, a prawie co dziesiąty seropozytywny Polak zakaził się przed 20 rokiem życia. Wiele młodych ludzi podejmuje zachowania ryzykowne pod wpływem środków psychoaktywnych. Dlatego wiedza na ten temat, a przede wszystkim kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań są czynnikami mogącymi uchronić młodych ludzi przed sięganiem po narkotyki i wynikającymi z tego konsekwencjami.
Czas trwania konkursu: od 2 września do 15 listopada 2019r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu:
Regulamin konkursu
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""