Konferencja „Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy”

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy”, która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Rzeszowie.

Spotkanie jest skierowane do pracowników służby zdrowia, weterynarii, farmaceutów, specjalistów bhp, pracowników PIP i PIS, a jego celem jest dostarczenie informacji m.in. na temat zasad postępowania z substancjami cytostatycznymi, przepisów prawnych, skutków narażenia na ich oddziaływanie i zasad bezpieczeństwa pracy.

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” ( http://chemia.ciop.pl ).
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia można dokonywać pod adresem: https://subrakcyt.konfeo.com 

Zaproszenie
Program konferencji

This entry was posted in Higiena Pracy. Bookmark the permalink.
""