Podsumowanie III edycji powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

Nisko,17.06.2019r.

Uroczyste podsumowanie III edycji powiatowego konkursu plastycznego
pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku w związku z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie proszę” adresowany dla dzieci/uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”.

W dniu 17 czerwca 2019r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji powiatowego konkursu plastycznego pn „Nie pal przy mnie, proszę”.

Nagrody wręczali: Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, Starosta Niżański oraz Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Fundatorami nagród byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, Burmistrz Gminy
i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Wójt Gminy Harasiuki, Wójt Gminy Jeżowe.

 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych organizowanych konkursach. 

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""