Kampania informacyjno-edukacyjna „Jasne jak słońce”

Nisko,11.06.2019r.

Kampania informacyjno-edukacyjna
„Jasne jak słońce”

 Nadmierne eksponowanie skóry na promienie UV może doprowadzić do wystąpienia tak poważnych chorób, jak nowotwór skóry, dlatego wciąż istnieje konieczność informowania o tym ogółu społeczeństwa.

Nie każdy zdaje sobie również sprawę z tego, jakie są negatywne skutki korzystania z solariów.

Stąd potrzeba kampanii edukacyjno- informacyjnej, która jest organizowana pod hasłem
„Jasne jak słońce”. Już samo hasło zwraca uwagę na to, by nie zapominać o z pozoru oczywistych kwestiach, jak ochrona przed nadmiernym eksponowaniem skóry na promieniowanie UV.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w ramach zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Jasne jak Słońce”, skierowaną do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii „Jasne jak Słońce” zostały przygotowane trzy rodzaje plakatów informacyjno- edukacyjnych skierowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.

Więcej informacji: https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/strona/o-akcji

Do pobrania:

plakat liceum

plakat przedszkole

plakat podstawówka

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""