Konferencja powiatowa „ Narkotyki, dopalacze – zagrożeniem dla zdrowia publicznego” – podsumowanie

Nisko, 03.06.2019r.

Konferencja powiatowa
„ Narkotyki, dopalacze – zagrożeniem dla zdrowia publicznego” – podsumowanie

 W dniu 31 maja 2019r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku  przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, Komendą Powiatową Policji w Nisku, Poradnią Leczenia Uzależnień w Nisku  oraz Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną w Nisku zorganizował konferencję pod patronatem Starosty Niżańskiego pt. „ Narkotyki, dopalacze – zagrożeniem dla zdrowia publicznego”.

W Konferencji wzięli udział: dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, kierownicy i przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy instytucji samorządowych,   funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej w Nisku, pracownicy PSSE w Nisku, przedstawiciele mediów lokalnych i mass mediów.

Celem Konferencji było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki oraz budowanie świadomości, że zwalczanie tzw. „dopalaczy” jest skuteczne wówczas, jeśli profesjonalny system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi.

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""