Eliminacje Powiatowe X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

       Nisko,15.05.2019r.

 Eliminacje Powiatowe X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

W dniu 14 maja 2019r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbyły się Eliminacje Powiatowe X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku.

Patronat nad konkursem sprawował Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Wójt Gminy Jeżowe, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie. Partnerem Przeglądu było Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Do Przeglądu zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres tematyczny przeglądu obejmował profilaktykę uzależnień. Poprzez konkurs przekazywane były rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, szkodliwość biernego i czynnego palenia papierosów, szkodliwość używania alkoholu i narkotyków
oraz kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich.

W eliminacjach powiatowych Przeglądu udział wzięły 3 zespoły teatralne młodzieży VII i VIII klas szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum z terenu powiatu niżańskiego (PSP w Kurzynie Średniej,
PSP w Starym Narcie, PSP Nr 5 w Nisku).

Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Zastępca PPIS w Nisku
Członkowie:
Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku
Przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nisku

Komisja konkursowa oceniała przygotowane inscenizacje w zakresie walorów profilaktycznych i artystycznych, doborów środków artystycznych, zgodności z regulaminem oraz oryginalności i spójności przedstawienia.

W ocenie komisji konkursowej przyznano:

I miejsce –PSP w Starym Narcie, tytuł spektaklu: Zamknięty krąg”

II miejsce –PSP Nr 5 w Nisku, tytuł spektaklu: „Polsko! Walcz, nie umieraj!”.

III miejsce – PSP w Kurzynie Średniej, tytuł spektaklu: „Nie dajmy się ponieść fali uzależnień”

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrza Gminy
i Miasta Nisko
, Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, Wójta Gminy Jeżowe, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku.

Laureaci I miejsca zostali zakwalifikowani  do  X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, który odbędzie się 24 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, natomiast oficjalne podsumowanie Przeglądu odbędzie się 3 czerwca 2019r. w Teatrze Maska w Rzeszowie.

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""