Światowy Dzień bez Tytoniu-31 maja 2019r.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO

Głównym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest:
„Tytoń i zdrowie płuc”

Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych
i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym z „drugiej ręki” oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.
Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość na temat:
• negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie płuc – względem zachorowania od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego,
• podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.
Kampania służy również, jako wezwanie do działania, opowiadając się za skuteczną polityką ograniczania konsumpcji tytoniu i angażowania interesariuszy z wielu sektorów w walkę o kontrolę tytoniu.

Źródło: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day

plakat-SBPT-2019

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""