III edycja powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

Nisko, 07.05.2019

 III edycja powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w ramach lokalnych obchodów
Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja br.) organizuje III edycję powiatowego konkursu plastycznego
pn. „Nie pal przy mnie, proszę” dla placówek realizujących programy edukacji antytytoniowej
„Czyste powietrze wokół nas” oraz „Nie pal przy mnie proszę”.

Głównym celem konkursu jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy mają bezpośredni kontakt z palącymi.

Konkurs będzie przebiegał na dwóch etapach-szkolnym i powiatowym.

Prace należy przekazać do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko w terminie do 5 czerwca 2019r.

Wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników nastąpi do 14 czerwca 2019r.

Do pobrania:

regulamin konkursu

zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""