Eliminacje powiatowe X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Nisko, 2019-01-21

Eliminacje powiatowe X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku jak w roku ubiegłym zaprasza do wzięcia udziału
w X Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Przegląd ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać, w jaki sposób postrzegają problem uzależnień.
W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs na realizację małej formy teatralnej składa się z dwóch etapów (powiatowego
i wojewódzkiego).

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego zgłoszenia do udziału w przeglądzie na formularzu stanowiącym załącznik Regulaminu na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 30 marzec 2019r.).

Eliminacje powiatowe odbędą się w kwietniu br.

Laureaci I miejsca w eliminacjach powiatowych zostaną zakwalifikowani do X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, który odbędzie się w terminie 24 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury
w Rzeszowie. Oficjalne podsumowanie Przeglądu odbędzie się 3 czerwca 2019r. w Teatrze Maska
w Rzeszowie.

Na szczeblu powiatowym koordynatorami organizacji Przeglądu są specjaliści Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia (kontakt: 8412 010 wew.27)

 

Załączniki:

Regulamin X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Formularz zgłoszeniowy – „Karta zgłoszenia w X Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych”

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""