Odbyła się II edycja powiatowego konkursu wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”

W dniu 18 grudnia 2018r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się II edycja powiatowego konkursu wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?” dla młodzieży klas VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie udział wzięło 17 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących problematyki HIV/AIDS. Następnie komisja złożona z przedstawicieli PPIS w Nisku, Starostwa Powiatowego w Nisku, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oceniły prace i wyłoniły laureatów konkursu.

Odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach otrzymali cenne nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Nagrody zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nisku, Starostę Niżańskiego, Wójta Gminy Harasiuki, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.

20181218_114546

20181218_100504

20181218_115626

20181218_115553

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""