Wojewódzki Konkurs Plastyczny„Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo”

                                                                                   Nisko, 2018-12-10

Wojewódzki Konkurs Plastyczny„Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w roku bieżącym Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje Wojewódzki Konkurs
na Plakat pod hasłem „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo”.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia na zdrowie. Nadwaga i otyłość stanowią przyczynę znacznej części przewlekłych chorób niezakaźnych, powodują skrócenie przeciętnego czasu trwania życia i pogorszenie jego jakości.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

Konkurs odbywa się tylko na etapie wojewódzkim i trwa od 2 stycznia 2019 r. do  15 maja 2019 r.

Prace konkursowe opisane na odwrocie należy dostarczyć na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie;
Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszów
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pokój 201).

 

 Załączniki:

Pismo WSSE do Dyrektorów Szkół

Regulaminu Konkursu na Plakat oraz Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie

Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""