Wojewódzki Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym

                                                                                               Nisko, 2018-12-10

„Wojewódzki Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w roku bieżącym Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza Państwa do udziału
w organizowanym wojewódzkim konkursie plastycznym pn. „Wojewódzki Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

Celem konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń wynikających z biernego i czynnego palenia.

Konkurs odbywa się tylko na etapie wojewódzkim i trwa od 2 stycznia 2019 r. do  15 maja 2019 r.

Prace konkursowe opisane na odwrocie należy dostarczyć na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszów
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pokój 201).

 

Załączniki:

Pismo WSSE do Dyrektorów Szkół

Regulaminu Konkursu Antytytoniowego oraz Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie

Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""