Spotkanie profilaktyczne w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”

Nisko, 2018-12-05

Spotkanie profilaktyczne w ramach projektu:
„Razem bezpieczniej
na terenie powiatu niżańskiego – etap II”

W dniu 28.11.2018r. przedstawiciele PPIS w Nisku zorganizowali spotkanie profilaktyczne w ramach, którego wygłoszono wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Dopalacze kradną życie”, przekazano najważniejsze informacje dot. problemu dopalaczy i substancji psychoaktywnych (omówiono rodzaje, negatywne skutki zażywania dopalaczy, dostępność, gdzie szukać pomocy dot. możliwości leczenia uzależnienia, wsparcia). Informacje przekazała i wyjaśnień udzieliła lek. Maria Budkowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku. Podsumowaniem wykładu była emisja filmu „Stop dopalaczom”.

Ponadto przedstawiciele pionu OZiPZ przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I – szych technikum. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli. Uczniowie wykonywali określone zadania ( przejście slalomem, zbieranie przedmiotów, przejście po ławce, wybieranie numeru z telefonu komórkowego, czytanie tekstu). Zajęcia te uświadomiły młodzieży zagrożeń wynikających z zażywania alkoholu czy narkotyków.

Na koniec spotkania zostały przekazane materiały informacyjne (tematyczne ulotki).

20181128_09370020181128_100630

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""