Przeprowadzono szkolenia w ramach realizacji programów edukacyjnych

Nisko, 2018-12-05

Przeprowadzono szkolenia w ramach realizacji programów edukacyjnych

W dniach 15-16.11.2018r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyły się szkolenia dla dyrektorów przedszkoli/szkół, nauczycieli, szkolnych koordynatorów programów edukacyjnych oraz osób zainteresowanych.

Tematyka szkolenia w dniu 15.11.2018r. dotyczyła realizacji programów edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Bieg po zdrowie”.

Celem szkolenia było podsumowanie realizacji programów edukacyjnych  w roku szkolnym 2017/18 w województwie podkarpackim i w powiecie niżańskim, zapoznanie nauczycieli z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zapoznanie z celami, założeniami i metodyką realizacji w/w programów.

W trakcie szkolenia swoimi doświadczeniami z realizacji programów podzieliło się trzech koordynatorów szkolnych reprezentujących ZSP w Zarzeczu oraz PSP w Kurzynie Średniej.

W dniu 16.11.2018r. przeprowadzono szkolenie dot. realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” oraz Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły”.

Tematem spotkania było posumowanie programów, omówienie metod i założeń, przedsięwzięć w bieżącym roku szkolnym.

Gośćmi spotkania byli: Dietetyk z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Nisku oraz przedstawiciele grupy biegowej „Planeta Nisko”.

Ponadto informacje nt. profilaktyki wszawicy, wytycznych dot. problemu ciężkich tornistrów oraz zasad obowiązujących przy dystrybucji żywności w jednostkach systemu oświaty przekazali przedstawiciele PPIS w Nisku.

Na koniec spotkania przekazane zostały materiały informacyjne oraz zaświadczenia
z odbytego szkolenia.

20181115_10222820181116_11570320181116_12152720181116_11224920181116_10080920181115_101257

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""