Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”

Nisko, 2018-09-27

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje o trwającej XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS” dla młodzieży klas 6-8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs honorowym patronatem objął Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty.

Podobnie jak na świecie, w Polsce wśród zakażonych HIV dominują osoby młode,
w wieku rozrodczym tj.20-49 lat i stanowią one ok.84% zakażonych HIV i chorych na AIDS. Wiedza na ten temat, a przede wszystkim kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań są czynnikami mogącymi uchronić przed zakażeniem.

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu:

Regulamin konkursu oraz informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

 

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""