Podsumowanie i wręczenie nagród w powiatowym konkursie plastycznym pn. „Nie pal przy mnie proszę”

13 czerwca br. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji powiatowego konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę” adresowanego do dzieci realizujących programy edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz mały poczęstunek. Fundatorami nagród byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Wójt Gminy Harasiuki, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu i gratulują laureatom. Dziękują również nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom za zaangażowanie
i przygotowanie dzieci do konkursu.

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""