Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku w związku z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie proszę” adresowany dla dzieci/uczniów realizujących programy edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 06 czerwca 2018r. sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko.
Komisja konkursowa oceniła 47 prac, które wpłynęły z 15 placówek powiatu niżańskiego. Wszystkie nadesłane prace oceniane były pod względem zgodności z regulaminem i z założeniami programów edukacji antytytoniowej. Prace plastyczne były na wysokim poziomie, dzieci zastosowały rozmaite formy plastyczne  m.in. plakat, wydzieranka, rysunek kredkami, farbami, ołówkiem itp. Po wnikliwej naradzie komisja wyłoniła zwycięzców oraz przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
Nagrodzeni uczestnicy konkursu w kategorii wiekowej 5-6 lat to dzieci z następujących placówek:
I miejsce-Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku
II miejsce- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” w Rudniku nad Sanem
III miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach
Nagrodzeni uczestnicy konkursu w kategorii wiekowej 7-9 lat to uczniowie z następujących placówek:
I miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem
Wyróżnieni uczestnicy konkursu w kategorii wiekowej 5-6 lat to dzieci z następujących placówek:
1.Przedszkole nr 1 w Nisku
2. Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” w Rudniku nad Sanem
Wyróżnieni uczestnicy konkursu w kategorii wiekowej 7-9 lat to dzieci z następujących placówek:
1.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
2.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem
Szczegółowe informacje o nagrodzonych uczestnikach zostaną przesłane do szkół

W dniu 13.06.2018r., o godz 10.30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Pl.Wolności 14) nastąpi uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród.

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""