II edycja powiatowego konkursu plastycznego pn.”Nie pal przy mnie, proszę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku jak w roku ubiegłym w ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja br.) organizuje II edycję powiatowego konkursu plastycznego pn. „Nie pal przy mnie, proszę” dla dzieci pięcio i sześcioletnich oraz dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Głównym celem konkursu jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy mają bezpośredni kontakt z palącymi.

Konkurs będzie przebiegał na dwóch etapach-szkolnym i powiatowym.

Prace należy przekazać do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko w terminie do 30 maja 2018r.

Wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 czerwca 2018r.

Do pobrania:

regulamin konkursu

zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""