Eliminacje Powiatowe IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

       W dniu 26 kwietnia 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem odbyły się Eliminacje Powiatowe IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku.
Patronat nad konkursem sprawował Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Wójt Gminy Harasiuki, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.
Partnerem Przeglądu był Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem i Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

   Do Przeglądu zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
Zakres tematyczny przeglądu obejmował profilaktykę uzależnień. Poprzez konkurs przekazywane były rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, szkodliwość biernego i czynnego palenia papierosów, szkodliwość używania alkoholu i narkotyków oraz kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw
i odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich.
W eliminacjach powiatowych Przeglądu udział wzięło 4 zespoły teatralne młodzieży 7 klas szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu niżańskiego (PSP nr 5 w Nisku, PSP w Hucie Krzeszowskiej, PSP w Harasiukach, Gimnazjum nr 1 w Nisku).

Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Maria Budkowska -PPIS w Nisku
Członkowie:
Magdalena Rachwał-Przedstawiciel PPIS w Nisku
Agata Soroka- Przedstawiciel MOK w Rudniku n/S
Elżbieta Kochan- Przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku
Krzysztof Ludian- Przedstawiciel KP w Rudniku n/S

 Komisja konkursowa oceniała przygotowane inscenizacje w zakresie walorów profilaktycznych i artystycznych, zgodności z regulaminem oraz oryginalności i spójności przedstawienia.

Po podsumowaniu punktacji przyznano:
I miejsce –PSP nr 5 w Nisku, tytuł spektaklu: „Oszukać przeznaczenie”
II miejsce -Gimnazjum nr 1 w Nisku, tytuł spektaklu: „Najważniejsze żeby powrócić”.
III miejsce – PSP w Hucie Krzeszowskiej, tytuł spektaklu: „On”

     Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Wójta Gminy Harasiuki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku.

Laureaci I miejsca zostali zakwalifikowani do IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „ Porozmawiajmy o uzależnieniach”, który odbędzie się 25 maja br.
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, natomiast oficjalne podsumowanie Przeglądu odbędzie się 19 czerwca 2018r. w Teatrze Maska w Rzeszowie.

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""