IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach”

pobranePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku jak w roku ubiegłym zaprasza do udziału w Eliminacjach Powiatowych IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.
Przegląd ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać, w jaki sposób postrzegają problem uzależnień.

W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie 7 klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs na realizację małej formy teatralnej składa się z dwóch etapów (powiatowego i wojewódzkiego).
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego zgłoszenia do udziału w przeglądzie na formularzu stanowiącym załącznik Regulaminu na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 9 kwiecień 2018r.).
Eliminacje powiatowe odbędą się w kwietniu br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem.
Laureaci I miejsca w eliminacjach powiatowych zostaną zakwalifikowani do IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, który odbędzie się w terminie 25 maja br.
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie. Oficjalne podsumowanie Przeglądu odbędzie się 19 czerwca 2018r. w Teatrze Maska w Rzeszowie.
Na szczeblu powiatowym koordynatorami organizacji Przeglądu są specjaliści Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (kontakt: 8412 010 wew.27)

Załączniki:

Regulamin IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Formularz zgłoszeniowy – „Karta zgłoszenia w IX Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych-etap powiatowy”

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

 

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""