Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do PSSE w Nisku w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Praca konkursowa powinna zawierać Kartę projektu, Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu, Formularz zgłoszeniowy szkoły, Deklarację uczestnictwa szkoły oraz wypełnione Oświadczenia, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi w terminie do dnia
4 czerwca 2018 roku. Wybrane, wyróżnione w konkursie projekty edukacyjne i sprawozdania z jego realizacji zostaną zaprezentowane na uroczystej Gali finałowej w Warszawie
15 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

•Regulamin konkursu”

27072649_1737608072955903_2459408349820147180_n

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""