konkurs na spot profilaktyczny pod hasłem „Wybierz życie-pierwszy krok”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w ramach realizacji przez szkoły programu edukacyjnego „Wybierz Życie-Pierwszy Krok” trwa konkurs na spot profilaktyczny pod hasłem „Wybierz życie-pierwszy krok” nt. zapobiegania raka szyjki macicy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach- szkolnym i wojewódzkim.

Prace konkursowe (spoty profilaktyczne) należy przekazać do WSSE
w Rzeszowie do 30 kwietnia 2018r.

Załączniki:
regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""