Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy pn. ”Co wiesz o HIV/AIDS?”

W dniu 18 grudnia 2017r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się powiatowy konkurs wiedzy pn. ”Co wiesz o HIV/AIDS?”, skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W konkursie wzięło udział 24 uczestników.
Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących problematyki HIV/AIDS. Następnie komisja złożona z przedstawicieli PPIS w Nisku, Starostwa Powiatowego w Nisku i Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem sprawdziły prace
i wyłoniły laureatów.
Odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom.
Lista zwycięzców w kategorii młodzieży gimnazjalnej:
I miejsce: Natalia Pawłowska – PSP w Hucie Krzeszowskiej
II miejsce: Weronika Garbacz – PSP w Hucie Krzeszowskiej
III miejsce: Karolina Kamela – PSP w Hucie Krzeszowskiej

Lista zwycięzców w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Bernadetta Cholewa-ZS w Jeżowem
II miejsce: Bartłomiej Pęcak-ZS w Rudniku nad Sanem
III miejsce: Krystian Porcja- ZS w Rudniku nad Sanem

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz gadżetami.
Nagrody zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nisku ,Starostę Niżańskiego, Wójta Gminy Harasiuki, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.

This entry was posted in Konkursy, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""